blog - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

ตารางสอบ VRU-TEPก่อนสำเร็จการศึกษา 1/63

ประกาศรายชื่อนักศึกษา(รหัส60) ที่ยังไม่มีผลสอบ และกำหนดการจัดสอบภาษาอังกฤษ(VRU-TEP)
ก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา1/63

กำหนดสอบ วันที่ 5 พ.ย.63  รอบ 09.00น.-11.00น. และ รอบ 13.00น.-15.00น.
                    วันที่ 6 พ.ย.63  รอบ 09.00น.-11.00น.

สถานที่สอบ ศูนย์ภาษา อาคาร75ปีฯ

                                                             กดตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ***วันสอบกรุณานำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาแสดงในห้องสอบด้วย**
***ใส่หน้ากากอนามัยตลอดการสอบ***
                                         
 


 


 

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6