Home - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

คลังแห่งภาษา เสริมสร้างปัญญา แก่มวลชน

ศูนย์ภาษา เป็นศูนย์กลาง แห่งการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะทางภาษา และเป็นศูนย์สอบมาตรฐานทางภาษาเพื่อรองรับการศึกษาระดับนานาชาติ

GALLERY
@Language Center

คลังภาพกิจกรรมศูนย์ภาษา

img

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมพร้อมสอบ TOEIC แยกตามวันและห้องเรียน
>> เรียนวันจันทร์และวันพุธ   (กลุ่ม3 click ห้อง LC701 / กลุ่ม4 click ห้อง LC702)  
>> เรียนวันอังคารและพฤหัส (กลุ่ม1 click  ห้องLC701/ กลุ่ม2 click ห้อง LC702)Read more!

 

img

 

 

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6