Home - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

คลังแห่งภาษา เสริมสร้างปัญญา แก่มวลชน

ศูนย์ภาษา เป็นศูนย์กลาง แห่งการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะทางภาษา และเป็นศูนย์สอบมาตรฐานทางภาษาเพื่อรองรับการศึกษาระดับนานาชาติ

img

>> ลงชื่อสอบ TOEICวันที่20 ธ.ค.60 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร Click
>> ผู้ที่สอบ TOEIC วันที่18ต.ค.60 สามารถติดต่อรับผลคะแนนได้ที่ ห้อง LC201 ชั้น2 ศูนย์ภาษา ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
>> ด่วน!!!  ศูนย์ภาษา รับสมัคร อาจารย์ชาวไทย สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา สนใจสามารถโหลดใบสมัครได้ที่นี่  
Downloadใบสมัคร
 

 

 Read more!

 

img

 

 

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6