Home - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

คลังแห่งภาษา เสริมสร้างปัญญา แก่มวลชน

ศูนย์ภาษา เป็นศูนย์กลาง แห่งการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะทางภาษา และเป็นศูนย์สอบมาตรฐานทางภาษาเพื่อรองรับการศึกษาระดับนานาชาติ

GALLERY
@Language Center

คลังภาพกิจกรรมศูนย์ภาษา

img

>> ด่วน!!!  ศูนย์ภาษา รับสมัคร อาจารย์ชาวไทย สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา สนใจสามารถโหลดใบสมัครได้ที่นี่  Downloadใบสมัคร

 

 Read more!

 

img

 

 

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6